4 stycznia, 2020

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem (hipoteką)

W świadomości wielu kredytobiorców jest przekonanie, że skoro mieszkanie jest obciążone hipoteką ustanowioną na rzecz banku, który udzielił nam kredytu – to oznacza, że nie jesteśmy uprawnieni do jego zbycia. Jest to oczywiście pogląd błędny. Fakt obciążenia naszego mieszkania hipoteką

CZYTAJ »

Rejestr instytucji pożyczkowych – kto prowadzi?

Instytucją pożyczkową jest podmiot, który jest uprawniony do udzielania pożyczek – kredytów konsumenckich. Do tej kategorii nie zaliczamy banków i skoków. Instytucją pożyczkową może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś warunkiem podjęcia działalności pożyczkowej jest uzyskanie

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!