13 stycznia, 2020

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Reklamacja do kredytodawcy – jak ją złożyć?

Zasady składania reklamacji do podmiotu, który udzielił nam kredytu lub pożyczki, określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!