Antywindykacja – jak działamy?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze względu na nie zawsze etyczne, a czasami wręcz niezgodne z prawem działania – utrwaliła się w świadomości społecznej jako zjawisko negatywne.

Antywindykacja to ogół działań, które mają na celu ochronę prawną dłużnika przed windykacją. Sytuację każdej osoby zadłużonej należy traktować indywidualnie, dlatego też w taki sam sposób trzeba dobierać środki i metody antywindykacyjne.

Jeśli mamy do czynienia z roszczenia wynikającymi z kredytu konsumenckiego, to w ramach antywindykacji warto rozważyć następujące działania:

1) sprawdzenie zasadności roszczenia – zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym (np. przedawnienie roszczenia);

2) przeanalizowanie treści umów o kredyt konsumencki – pod kątem ich zgodności przede wszystkim z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim;

3) podniesienie zarzutów wobec firmy windykacyjnej – wyprowadzonych w następstwie sprawdzenia i analizy opisanych w pkt 1 i 2

4) zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez sąd – poprzez zgłoszenie sprzeciwu;

5) zaskarżenie innych niekorzystnych orzeczeń np. postanowienia komornika

6) prowadzenie negocjacji z wierzycielem

Antywindykacja może również obejmować inne działania adekwatne do sytuacji. Przykładowo jeśli na skutek windykacji naruszane są dobra osobiste dłużnika (np. jego prawo do prywatności, dobre imię) czy też podejmowane przez niego działania windykacyjne noszą znamiona stalkingu, to należy stosować adekwatne środki w postępowaniu cywilnym (powództwo o ochronę dóbr osobistych) lub w postępowaniu karnym (zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!