Ile może wynosić prowizja za udzielenie konsumentowi kredytu lub pożyczki? (PRZYKŁAD)

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Udzielanie konsumentom kredytu lub pożyczki podlega przede wszystkim zasadom określonym w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. Ale nie tylko.

Jeśli chodzi bowiem o odsetki od kwoty kredytu/pożyczki, to maksymalną ich wysokość określa art. 359 Kodeksu cywilnego. Aktualnie nie mogą one przekraczać 10% w skali roku.

Z kolei wysokość maksymalnej prowizji, która należy do pozaodsetkowych kosztów kredytu – określa 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Według wzoru zawartego w tym przepisie – prowizja może wynosić maksymalnie 25% kwoty kredytu/pożyczki powiększonej dodatkowo o 30% kwoty kredytu/pożyczki w skali roku. Pierwsza wartość (25%) nie jest uzależniona od okresu kredytowania, zaś druga wartość (30%) zależy od okresu kredytowania. Ponadto prowizja nie może być wyższa od kwoty kredytu/pożyczki

Przykład dla kredytu/pożyczki w kwocie 5 000 zł na okres 2 lat:

– maksymalna kwota odsetek: 1 000 zł

– maksymalna kwota prowizji: 4 250 zł !!!

Na przedstawionym przykładzie widać wyraźnie, że firmom pożyczkowym znacznie bardziej opłaca się pobierać prowizję aniżeli odsetki. Co więcej – takie rozwiązanie umożliwia pobieranie kosztów kredytu/pożyczki, które mogą ocierać się o lichwę. Dlatego też organy stojące na straży praw konsumentów (UOKiK, Rzecznik Finansowy), a także coraz częściej sądy – podnoszą argument, że prowizja powinna odpowiadać faktycznym kosztom ponoszonym przez firmy pożyczkowe. Stosowanie rażąco wysokich prowizji może również być postrzegane w kategoriach obejścia przepisów prawa o odsetkach maksymalnych, a co za tym idzie takie działanie (postanowienie w umowie zastrzegające wysoką prowizję) może być uznane za nieważne (art. 58 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!