Kredyt darmowy, czyli jak odzyskać zapłacone odsetki i prowizję

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Kredyt darmowy w powszechnym rozumieniu jest traktowany jako kredyt, od którego nie będzie trzeba płacić żadnych kosztów – pod warunkiem, że zostanie spłacony w umówionym terminie. I tak zapewne jeszcze do niedawna było – tzn. wiele firm pożyczkowych „łowiło” klientów pierwszą pożyczką za darmo, choć zapewne była to statystyka przemyślana i nastawiona na to, że jednak znaczna część klientów zapłaci z poślizgiem i tym samym będzie musiała uiścić koszty kredytowe.

Jest także drugie znaczenie kredytu darmowego, które wynika z przepisu art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to sytuacji, w której kredytodawca dopuści się określonego naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Takie naruszenie może być dla kredytodawcy bardzo dotkliwe, a jednocześnie bardzo korzystne dla kredytobiorcy. Kredytobiorca może bowiem płacić w takiej sytuacji kredyt bez odsetek i bez kosztów pozaodsetkowych, a jeśli już je uiścił – to będzie uprawniony do ich odzyskania.

Jakie przykładowe naruszenia popełnione przez kredytodawcę kwalifikują się do tzw. kredytu darmowego?

– błędne oznaczenie całkowitej kwoty kredytu (w tym zakresie nadal zdarzają się błędy m.in. niektórzy kredytodawcy uwzględniają w całkowitej kwocie kredytu kredytowaną prowizję)

– błędne oznaczenie stopy oprocentowania kredytu (co może być skutkiem nieuprawnionej w naszej ocenie praktyki naliczania odsetek od kredytowanej prowizji)

– brak informacji o prawie do bezpłatnego otrzymania w każdym czasie harmonogramu spłaty kredytu

– błędne oznaczenie kosztów kredytu, a także warunków, na jakich koszty kredytu mogą ulec zmianie np. na skutek wcześniejszej spłaty kredytu

– błędne oznaczenie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jego zmiany czy też innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu

– błędne oznaczenie prawa odstąpienia od kredytu np. nienależyte opisanie sposobu, według którego konsument może odstąpić od umowy kredytu

W jaki sposób wykonać prawo wynikające z tzw. kredytu darmowego?

Wystarczy w tym celu złożyć i przesłać do kredytodawcy pisemne oświadczenie z powołaniem się na określone naruszenia, których dopuścił się kredytodawca.

W jakim terminie można skorzystać z prawa do tzw. kredytu darmowego?

Oświadczenie o tzw. kredycie darmowym można złożyć w terminie nie późniejszym niż jeden rok od dnia wykonania umowy. Jeśli więc nie spłaciliśmy kredytu, to bieg rocznego terminu jeszcze nie zaczął się. Jeśli zaś kredyt spłaciliśmy w całości, to oświadczenie będziemy mogli złoży w terminie jednego roku licząc od dnia pełnej spłaty kredytu.

Jakie skutki wywołuje złożenie oświadczenia o tzw. kredycie darmowym?

Konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia o tzw. kredycie darmowym, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Oznacza to więc, że od każdej raty pierwotnie ustalonej w harmonogramie możemy odliczyć kwotę odsetek i innych kosztów. W praktyce więc jeśli np. pożyczyliśmy 5 000 zł, to będziemy zobowiązani zwrócić taką samą kwotę tj. 5 000 zł według przyjętego w umowie harmonogramu spłaty.

Jeśli natomiast kredyt spłaciliśmy w całości i w terminie jednego roku od dnia spłaty kredytu zdążyliśmy złożyć oświadczenie o tzw. kredycie darmowym, to przysługuje nam roszczenie o zwrot wszystkich poniesionych kosztów kredytu m.in. odsetek i prowizji.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się, czy możesz odzyskać odsetki i inne koszty kredytu, prześlij nam swoją umowę pożyczkową do bezpłatnej analizy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!