Kredyt konsumencki – definicja i zakres podmiotowy

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Właściwe zrozumienie pojęcia „kredyt konsumencki” jest bardzo ważne dla oceny danej czynności prawnej, jej prawidłowego zakwalifikowania, a przede wszystkim dla skutków tej czynności.

Definicję kredytu konsumenckiego w obecnym porządku prawnym znajdziemy w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011 r.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Do umów o kredyt konsumencki należą w szczególności:

1) umowa pożyczki;

2) umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowa o kredyt odnawialny

Z powyższego wynika, że umowa o kredyt konsumencki są zawierane w obrocie tzw. półprofesjonalnym. Od strony podmiotowej stosunek ten charakteryzuje się tym, że z jednej strony musi występować przedsiębiorca jako podmiot udzielający kredytów konsumenckich, zaś z drugiej strony w charakterze kredytobiorcy występuje konsument. Za kredyt konsumencki nie będzie w związku z tym uznana umowa, w której konsument udzielił pożyczki przedsiębiorcy. O kredycie konsumenckim nie może być także mowy, gdy po obu stronach umowy występują konsumenci.

Wśród podmiotów, które udzielają kredytów konsumenckich można zasadniczo wyodrębnić trzy grupy:

– banki

– instytucje pożyczkowe

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!