Oddłużanie – Co oznacza i na czym polega?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Oddłużanie to stosunkowo nowy termin, który coraz częściej pojawia się głównie na stronach internetowych czy forach o tematyce kredytowej. Dla jednych oddłużanie może mieć wymiar finansowy, czyli polegać na uzyskaniu finansowania w celu spłaty istniejących zobowiązań. Z drugiej jednak strony oddłużanie – o czym wiele osób nie wie – może mieć charakter działań prawnych zmierzających do przynajmniej częściowego umorzenia zadłużenia.

AntyKredyt.pl oferuje wyłącznie drugie z opisanych powyżej wersji oddłużania. W ramach oddłużania prawnego podejmujemy następujące działania:

1) staranna weryfikacja wszystkich zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, w ramach której sprawdzamy, czy:

a) w ich treści nie występują klauzule niedozwolone

b) umowa zawiera wszystkie przewidziane prawem elementy;

2) analiza wszystkich opłat, zarówno odsetek, jak i kosztów pozaodsetkowych – w zakresie ich zgodności z przepisami prawa (m.in. z ustawą o kredycie konsumenckim i Kodeksem cywilnym);

3) ocena zasadności roszczenia wierzyciela m.in. w zakresie przedawnienia roszczenia;

4) negocjacje z wierzycielem mające na celu umorzenie przynajmniej części zadłużenia – z wykorzystaniem argumentów i zarzutów powstałych na skutek działań opisanych powyżej w pkt 1, 2 i 3;

5) podejmowanie działań z udziałem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

6) reprezentowanie naszego klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym, a także w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym

Nadrzędnym celem oddłużania prawnego oferowanego przez AntyKredyt.pl jest umorzenie długu naszego klienta, ale również uwolnienie go od obowiązków związanych z prowadzeniem uciążliwej korespondencji z wierzycielem, firmą windykacyjną czy też z organami sądowymi i egzekucyjnymi.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!