Odstąpienie od umowy kredytu – czy tylko na formularzu otrzymanym od kredytodawcy?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego jest jednym z najważniejszych uprawnień, które przysługują konsumentowi. Oznacza ono, że bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn czy uzasadnienia, a co najważniejsze bez konsekwencji można zrezygnować z kredytu.

Pamiętać należy, że termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten będzie zachowany również wtedy, gdy przed upływem 14 dni prześlemy drogą listowną oświadczenie o odstąpieniu.

Wiele osób może zastanawiać się jednak, czy wykonując prawo odstąpienia musimy rzeczywiście skorzystać z formularza – wzoru, który został nam przekazany od kredytodawcy. Na marginesie wypada bowiem zauważyć, że firma udzielająca kredytu konsumenckiego ma obowiązek wydać kredytobiorcy wzór odstąpienia od umowy kredytu, który musi zawierać nazwę i adres siedziby kredytodawcy.

Powyższe nie oznacza wcale, że składając oświadczenie o odstąpieniu musimy skorzystać z formularza – wzoru otrzymanego od kredytodawcy. Takie oświadczenie możemy własnoręcznie sformułować. Ważne, aby pod treścią oświadczenia o odstąpieniu znajdował się nasz podpis. Ponadto w treści oświadczenia o odstąpieniu należy skonkretyzować umowę kredytową np. poprzez wskazanie daty jej zawarcia.

W treści niektórych umów kredytowych można znaleźć zapis, że kredytodawca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytu tylko poprzez wykorzystanie formularza kredytodawcy. Taka klauzula może mieć charakter klauzuli niedozwolonej, ale również może stanowić podstawę do skorzystania przez kredytobiorcę z sankcji tzw. kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim).

Kredyt lub pożyczka spłacona
wcześniej? Odzyskaj prowizję!
Prześlij nam dokumenty do weryfikacji.Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!