Pozaodsetkowe koszty kredytu obniżone, ale nie na stałe…

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W dniu 9 marca 2020 r. weszła w życie niezwykle ważna dla konsumentów zmiana ustawowa, dzięki której obniżono pozaodsetkowe koszty kredytu. Zmianę tę wprowadzono na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Warto przypomnieć, że przed zmianą pozaodsetkowe koszty kredytu były ustawione na dość horrendalnym poziomie, ponieważ mogły one wynosić nawet 55% całkowitej kwoty kredytu w skali roku (w tym 25% wartości kredytu oraz 30% wartości kredytu, ale w powiązaniu z okresem kredytowania). Przypominamy, że całkowita kwota kredytu to kwota kredytu, która faktycznie jest udostępniania kredytobiorcy. Nie obejmuje więc ona m.in. kredytowanej prowizji.

Obecnie – po zmianach – maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu może wynosić 21% całkowitej kwoty kredytu, przy czym w tej stawce 15% to wartość kredytu bez powiązania z okresem kredytowania, zaś 6% jest uzależnione od okresu kredytowania.

Nowość to również wprowadzenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych dla kredytu do 30 dni – maksymalnie 5% całkowitej kwoty kredytu.

Ponadto określono, że pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu (wcześniej pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu).

Radość konsumentów z obniżenia pozaodsetkowych kosztów kredytu może być jednak przedwczesna, ponieważ zmiana ta zgodnie z przepisami specustawy utraci moc po upływie 365 dni. Oznacza to, że po tym terminie wrócą z powrotem poprzednio obowiązujące – wysokie limity pozaodsetkowych kosztów procesu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!