Rejestr instytucji pożyczkowych – kto prowadzi?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Instytucją pożyczkową jest podmiot, który jest uprawniony do udzielania pożyczek – kredytów konsumenckich. Do tej kategorii nie zaliczamy banków i skoków. Instytucją pożyczkową może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś warunkiem podjęcia działalności pożyczkowej jest uzyskanie wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Jest on dostępny na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych. Według stanu na grudzień 2019 r. w rejestrze instytucji pożyczkowych znajdowało się prawie 500 podmiotów, choć zapewne nie wszystkie prowadzą faktyczną i aktywną działalność pożyczkową. Wpis do rejestru nie zobowiązuje bowiem firmy pożyczkowej do prowadzenia działalności.

Wiele osób sądzi, że skoro Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych, to oznacza, że sprawuje ona nadzór nad firmami pożyczkowymi. Jest to błędne przekonanie, bowiem Komisja Nadzoru Finansowego nie pełni żadnych obowiązków nadzorczych wobec instytucji pożyczkowych, a jedynie jest organem rejestrowym tzn. prowadzącym rejestr instytucji pożyczkowych. Wpis do rejestru KNF oznacza więc tylko tyle, że firma pożyczkowa, która uzyskała wpis do rejestru – spełnia warunki do prowadzenia działalności pożyczkowej.

Wobec powyższego – konsumenci, którzy czują się pokrzywdzeni działaniem firmy pożyczkowej – pomocy powinni szukać u innych organów. Należy do nich m.in. Rzecznik Finansowy czy też Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!