Upadłość Konsumencka – Łatwiejsze Zasady

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadza nowe – łatwiejsze zasady do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Dzięki temu rozszerzona została grupa konsumentów, którzy będą mogli skorzystać z upadłości i uregulować w ten sposób swoją sytuację finansową.

Wprowadzona zmiana wiąże się przede wszystkim z usunięciem dość rygorystycznych przepisów wykluczających upadłość konsumencką. Do 23 marca 2020 r. Sąd był bowiem zobowiązany do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w razie stwierdzenia, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie nakaz ten został zniesiony.

Ponadto usunięto z przepisów Prawa upadłościowego inne przesłanki wykluczające ogłoszenie upadłości konsumenta, a w szczególności sytuację, w której w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491(20) Prawa upadłościowego

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

Wprowadzone zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej należy ocenić pozytywnie, ponieważ wiele osób dotychczas nie miało faktycznej możliwości skorzystania z dobrodziejstwa upadłości. Taki stan eliminował je na margines życia społecznego i nie dawał jakiejkolwiek szansy na realną spłatę i umorzenie zobowiązań. Obecnie stało się to możliwe.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ważne:

Zobacz także:

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!