Anuluj kredyt/pożyczkę

Jak to działa?

Czy wiesz, że istnieje całkowicie legalny sposób na „anulowanie” kredytu bądź pożyczki poprzez podważenie zawartych w umowie zapisów?
Czy wiesz, że dzięki temu możesz osiągnąć duże korzyści finansowe oraz uniknąć zapłaty odsetek i innych kosztów związanych z kredytem?
Czy wiesz, że możesz dzięki temu odzyskać odsetki i inne opłaty, które już zapłaciłeś?

Każda umowa kredytu konsumenckiego powinna spełniać szereg wymogów formalnych. W jej treści muszą być również należycie opisane wszystkie elementy, które wskazuje art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Należą do nich między innymi:

  • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  • rodzaj kredytu;
  • czas obowiązywania umowy;
  • całkowitą kwotę kredytu;
  • terminy i sposób wypłaty kredytu;
  • stopę oprocentowania kredytu
  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania
  • całkowita kwota kredytu do zapłaty
  • zasady i terminy spłaty kredytu

Brak niektórych z elementów w treści umowy kredytu może skutkować skorzystaniem przez kredytobiorcę z uprawnienia do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów (z wyłączeniem opłat obejmujących zabezpieczenie kredytu). Warto więc poddać każdą umowę kredytową starannej analizie, aby ustalić, czy spełnia ona wszystkie przewidziane prawem wymagania.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy

Prześlij nam dokumentyOblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!