Bezpłatna weryfikacja umowy
Kredytu/pożyczki

Jak to działa?

W praktyce firm kredytowych nierzadko pojawiają się sytuacje, w których umowa kredytu czy pożyczki nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie treści lub też zawiera klauzule niedozwolone.

  • W pierwszym przypadku kredytobiorca będzie mógł skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, dzięki czemu po złożeniu pisemnego oświadczenia, kredyt może być spłacany bez należnych kredytodawcy odsetek i innych dodatkowych kosztów, jak np. prowizji.
  • W drugiej sytuacji, gdyby zaistniały klauzule niedozwolone - a za takie może być uznane pobieranie szczególnie wysokich opłat pozaodsetkowych przez kredytodawcę – kredytobiorca może skutecznie dochodzić roszczeń w stosunku banku czy firmy pożyczkowej. W szczególności może on domagać się zwrotu kwestionowanych opłat kredytowych bądź uchylić się od obowiązku ich zapłaty.
Warto również zauważyć, że pobieranie nadmiernie wysokich opłat pozaodsetkowych przez kredytodawcę może być również traktowanie jako obejście przepisów prawa o odsetkach maksymalnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to odsetki powinny stanowić główną część wynagrodzenia kredytodawcy.
Zachęcamy do przesłania swojej umowy kredytu/pożyczki do bezpłatnej weryfikacji.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy

Prześlij nam dokumentyOblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!