Całkowita kwota kredytu – jak ją rozumieć i jakie korzyści uzyskam w razie błędnego wskazania całkowitej kwoty kredytu?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Całkowita kwota kredytu to jeden z najważniejszych elementów, jakie powinny znajdować się w każdej umowie kredytu konsumenckiego. I to bez względu na to, czy mamy do czynienia z kredytem udzielonym przez bank czy też z pożyczką udzieloną przez instytucję pożyczkową.

Ustawa definicja całkowitej kwoty kredytu znajduje się w art. 5 pkt 7 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem – całkowita kwota kredytu to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Definicja ta dla człowieka nie posiadającego wiedzy prawniczej lub znajomości rynku pożyczkowego – może okazać się trudna do zrozumienia. Jak więc najprościej wytłumaczyć, czym jest całkowita kwota kredytu? Najprościej rzecz ujmując, jest to kwota, która faktycznie trafia do nas na skutek zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

Skoro całkowita kwota kredytu obejmuje jedynie te środki, które trafiają do naszej dyspozycji, to nie może ona obejmować kosztów kredytu, które zostały skredytowane. Dlatego tak ważne jest odróżnienie całkowitej kwoty kredytu od innych pojęć i zrozumienie, że na ogół nie jest to kwota, od której liczone będą odsetki i która będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami. W praktyce bowiem każda umowa kredytu zobowiązuje nas do zapłacenia innych kosztów poza odsetkami np. prowizji za udzielenie kredytu. Praktykuje się również sposób, według którego prowizji nie płacimy z własnej kieszeni, ale kredytodawca udziela nam kredytu, który w części będzie przeznaczony na zapłatę np. prowizji. Jest to rozwiązanie, które może wzbudzać kontrowersje i wątpliwości co do jego zasadności, bo nie dość, że instytucja kredytowa zarobi na prowizji, to dodatkowo jeszcze pobierze od tej prowizji (a ściślej mówiąc od części kredytu przeznaczonej na zapłatę prowizji) odsetki.

Skutki błędnego wskazania całkowitej kwoty kredytu przez kredytodawcę

Należyte wskazanie całkowitej kwoty kredytu ma doniosłe skutki, ponieważ może decydować o skorzystaniu przez kredytobiorcę z sankcji tzw. kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim). Oznacza, to w razie braku lub niepoprawnego wskazania całkowitej kwoty kredytu – kredytobiorca po złożeniu kredytodawcy oświadczenia – będzie spłacał kredyt bez odsetek i bez innych pozaodsetkowych kosztów. Jeśli zaś je już poniósł – będzie mógł je odzyskać. Pamiętać należy jednak, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa do tzw. kredytu darmowego – można złożyć nie później niż w ciągu jednego roku od dnia wykonania umowy kredytu, czyli w praktyce od dnia jego jego spłaty.

Warto każdą umowę kredytu konsumenckiego sprawdzić, czy całkowita kwota kredytu została w należyty sposób opisana. Przykładowy błąd, którego w tym zakresie dopuszczały się instytucje kredytowe i pożyczkowe – to uwzględnienie w całkowitej kwocie kredytu prowizji za udzielenie kredytu czy też innych kosztów, które były kredytowane.

Jeśli spłacasz nadal kredyt lub spłaciłeś go nie dawniej niż jeden rok temu, sprawdź swoją umowę – możesz bowiem wiele zyskać. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!