Częściowa spłata kredytu przed terminem (nadpłata kredytu) a zwrot prowizji kredytowej

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu jest bezdyskusyjne. Wynika ono wprost z art. 48 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Wcześniejsza spłata kredytu może nastąpić w każdym czasie, a konsument nie musi wcześniej informować bank czy firmę pożyczkową o swoich planach w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu na ogół kojarzy się ze spłatą całości kredytu. Ale wcześniejsza spłata kredytu może również obejmować część kredytu.

Skutki wcześniejszej – częściowej spłaty kredytu są podobne, co w przypadku całościowej spłaty kredytu. Z punktu widzenia korzyści finansowych dla konsumenta, najważniejszym skutkiem częściowej spłaty kredytu przed terminem jest prawo do proporcjonalnego odzyskania prowizji za udzielenie kredytu oraz innych kosztów kredytu. Takie rozwiązanie wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Zasadę tę stosuje się również, w przypadku gdy nastąpiła częściowa spłata kredytu przed terminem.

Jak odzyskać część zapłaconej prowizji kredytowej i innych kosztów, gdy nastąpiła częściowa spłata kredytu przed terminem? Teoretycznie instytucja kredytowa ma 14 dni na rozliczenie kredytu od jego całościowej spłaty. Taki przepis stoi nieco w sprzeczności z zasadą, iż częściowa spłata kredytu przed terminem powinna skutkować obniżeniem kosztów kredytu. Mimo to, gdy nastąpiła częściowa spłata kredytu przed terminem, warto wystąpić ze stosownym wnioskiem do banku lub firmy pożyczkowej o zwrot kosztów kredytu powstałych na skutek dokonanej nadpłaty.

Jeśli nie wiecie, jak obliczyć prowizję do zwrotu, gdy została dokonana częściowa spłata kredytu przed terminem – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!