Firma pożyczkowa „Aasa Polska” – wcześniejsza spłata pożyczki a zwrot opłaty przygotowawczej

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Aasa Polska to jedna z firm na rynku finansowym, która oferuje udzielanie pożyczek przez Internet. Udzielane są przez nią pożyczki w systemie ratalnym od 12 do 24 miesięcy. W ostatnim czasie Aasa Polska stała się „negatywnym bohaterem” ze względu na wydaną w stosunku do niej decyzję przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarzucono jej, że wbrew ustawowemu obowiązkowi nie dokonywała ona proporcjonalnego zwrotu opłaty przygotowawczej na rzecz klientów, u których nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki.

Zwrócić należy bowiem uwagę, że firma Aasa pobierała opłaty przygotowawcze w rażąco wysokich kwotach stanowiących nawet 50% wartości pożyczki. Taka praktyka może wywoływać zdziwienie, skoro przeciętnemu człowiekowi zarabianie na pożyczkach kojarzy się raczej z odsetkami, a nie z opłatami przygotowawczymi. Decyzja UOKiK nie dotyczyła jednak samej wysokości opłaty przygotowawczej (choć do nie również można mieć pewne zastrzeżenia), ale do sytuacji określanej jako wcześniejsza spłata pożyczki.

Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim nakazuje zwrot wszelkich kosztów kredytu, w tym prowizji czy też opłaty przygotowawczej gdy nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki. Zwrot ten powinien nastąpić w wysokości proporcjonalnej uwzględniającej okres, o jaki w związku z wcześniejszą spłatą skrócono czas trwania kredytu. Firma Aasa Polska nie dokonywała tego zwrotu. Dlatego też w dniu 19 września 2019 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nakazał firmie Aasa Polska, złożenie stosownego oświadczenia, a także, aby udzielił swoim klientom następującej informacji:

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z wcześniejszą spłatą przez Panią/Pana pożyczki w celu odzyskania nadpłaconej kwoty istnieje możliwość złożenia reklamacji wraz z podaniem numeru rachunku. Reklamację należy przesłać pocztą na adres: [Aasa uzupełni adres] lub drogą mailową na adres: [Aasa uzupełni adres mailowy].”

Ponadto Prezes UOKiK zobowiązał firmę Aasa Polska do dokonania zwrotu – w ramach przysporzenia konsumenckiego – części opłaty przygotowawczej, proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą, konsumentom, którzy w okresie od dnia 16 maja 2016 r. do dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji spłacili pożyczkę w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umowie i złożą reklamację.

Z powyższego wynika, że każdy klient firmy Aasa Polska, który dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki może odzyskać część uiszczonej opłaty przygotowawczej. Wątpliwości może budzić jednak termin, który wynika z decyzji Prezesa UOKiK – obejmujący bowiem jedynie pożyczki, które zostały spłacone wcześniej po dniu 16 maja 2016 r. Wszak ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011 r. Od tego dnia obowiązuje również przepis nakładający obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu, w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki.

Obecnie trudno stwierdzić, czy firma Aasa Polska dostosuje się do wytycznych Prezesa UOKiK i czy będzie rzeczywiście dokonywać zwrotu opłaty przygotowawczej. Mogła ona bowiem nie zgodzić się z decyzją Prezesa UOKiK i złożyć od niej odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli zaistniała u Ciebie wcześniejsza spłata pożyczki w firmie Aasa Polska – skontaktuj się z nami, a pomożemy skutecznie odzyskać należny Ci zwrot opłaty przygotowawczej.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!