Firma pożyczkowa Optima – decyzja UOKiK

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W dniu 14 października 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w stosunku do firmy pożyczkowej Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – zarzucając jej dwa naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Pierwszy z postawionych zarzutów dotyczył niewłaściwego wskazywania całkowitej kwoty pożyczki w treści umowy pożyczki. Firma Optima uwzględniała bowiem w całkowitej kwocie pożyczki kredytowaną prowizję. Tymczasem całkowita kwota pożyczki może obejmować wyłącznie kwotę pożyczki, która trafia do swobodnej dyspozycji pożyczkobiorcy. Praktyka stosowana przez firmę pożyczkową Optima została w związku z tym uznana za nieuczciwą praktykę rynkową i godzącą w zbiorowe interesy konsumentów.

Przypomnieć należy w tym miejscu, że błędne wskazywanie całkowitej kwoty kredytu może skutkować uprawnieniem konsumenta do odzyskania kosztów kredytu przekraczających maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu lub uprawnieniem do skorzystania z sankcji tzw. kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim). W tym drugim przypadku konsument po złożeniu stosownego oświadczenia spłaca pożyczkę bez odsetek i innych kosztów, zaś jeśli już zapłacił odsetki i koszty, to może je odzyskać. Przy czym prawo do złożenia oświadczenia wynikającego z sankcji tzw. kredytu darmowego może być złożone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia spłaty pożyczki.

Drugi zarzut skierowany przez UOKiK do firmy pożyczkowej Optima dotyczył zaś braku należytego rozliczania kosztów pożyczki w sytuacji jej wcześniejszej spłaty. Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim – wcześniejsza spłata pożyczki uprawnia pożyczkobiorcę do odzyskania kosztów pożyczki w wysokości proporcjonalnej do okresu, o jaki skrócono okres kredytowania na skutek wcześniejszej spłaty pożyczki.

Zakazując stosowania niedozwolonych praktyk UOKiK nałożył również na firmę pożyczką Optima karę pieniężną w wysokości 483 429,00 zł.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!