Firma pożyczkowa Provema – czy brak informacji w umowie pożyczki o obniżeniu kosztów pożyczki w razie jej wcześniejszej spłaty, to uchybienie?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Firma pożyczkowa Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – jak wynika z informacji dostępnych na jej stronie internetowej – udziela pożyczek w systemie ratalnym. Maksymalna kwota pożyczki to 1 500 zł, zaś koszty, jakie firma pożyczkowa pobiera to odsetki oraz prowizja.

W umowie pożyczki – firma Provema zawiera zapis, że konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części. Nie znaleźliśmy jednak w treści umowy pożyczki jakiejkolwiek informacji, że całkowity koszt pożyczki będzie ulegał obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Przypominamy w tym miejscu, że obniżenie całkowitego kosztu kredytu w przypadku, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Wcześniejsza spłata pożyczki uprawnia pożyczkobiorcę w szczególności do odzyskania proporcjonalnej części prowizji pożyczkowej.

O ile obowiązek uwzględnienia w treści umowy pożyczki uprawnienia konsumenta do wcześniejszej spłaty pożyczki nie budzi żadnych wątpliwości (art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o kredycie konsumenckim), to o tyle obowiązek zawarcia informacji o obniżeniu kosztów kredytu z tytułu jego wcześniejszej spłaty nie jest kwestią tak jednoznaczną. Taki obowiązek nie został wprawdzie literalnie wyrażony w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim. Niemniej można go pośrednio interpretować z art. 30 ust. 1 pkt 10 ustawy o kredycie konsumenckim, który zobowiązuje kredytodawcę do wskazania w treści umowy informacji o kosztach kredytu oraz o warunkach, na podstawie których koszty kredytu mogą ulec zmianie. Gdyby uznać, że wcześniejsza spłata pożyczki jest warunkiem do zmiany kosztów kredytu (a takie twierdzenie jest raczej uzasadnione), to informacja w tym zakresie powinna się znaleźć w treści umowy pożyczki.

Jakie więc skutki może rodzić choćby hipotetyczny brak w umowie pożyczki informacji o skutkach wcześniejszej spłaty pożyczki w zakresie kosztów kredytu? Kredytobiorca może stać się uprawniony do skorzystania z sankcji tzw. kredytu darmowego. Oznacza ona, że po złożeniu pisemnego oświadczenia pożyczkobiorca będzie uprawniony do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów. Nie można również wykluczyć, że naruszenie przez kredytodawcę obowiązków informacyjnych w omawianym zakresie może skutkować interwencją ze strony organów publicznych m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!