Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (MPKK) – ile mogą wynosić?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Pozaodsetkowe koszty kredytu to zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 6a ustawy o kredycie konsumenckim – wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

Do pozaodsetkowych kosztów kredytu należą więc różne opłaty, które kredytodawca oznacza różnymi tytułami np.

– prowizja za udzielenie kredytu

– prowizja za uruchomienie kredytu

– opłata przygotowawcza

– opłata administracyjna

– opłata za poręczenie

– opłata z tytułu ubezpieczenia (składka ubezpieczeniowa)

Koszty pozaodsetkowe mogą być pobierane przez kredytodawcę maksymalnie do górnego limitu, którego wzór obliczenia wskazuje art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym wzorem koszty pozaodsetkowe mogą wynosić maksymalnie 25% całkowitej kwoty kredytu powiększonej o 30% całkowitej kwoty kredytu w skali roku. Dla przypomnienia – całkowita kwota kredytu to kwota, która rzeczywiście trafia do dyspozycji konsumenta (a zatem kwota bez kosztów kredytu, choćby były one kredytowane).

Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być ponadto wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Ustanowienie pozaodsetkowych kosztów kredytu na stosunkowo wysokim poziomie powoduje, że często wynoszą one wielokrotnie więcej od odsetek, które stanowić powinny zasadniczą część wynagrodzenia kredytodawcy. Zdarza się też, że kredytodawcy pobierają odsetki w symbolicznej wręcz wysokości lub nawet rezygnują z nich, ale rekompensują to sobie pobieram bardzo wysokich prowizji czy innych opłat pozaodsetkowych.

Tymczasem Rzecznik Finansowy wraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie podnosili, że opłaty pozaodsetkowe, które pobierają kredytodawcy – powinny być adekwatne do faktycznych kosztów, które rzekomo mają te opłaty rekompensować. W przeciwnym przypadku prowadziłoby to obejścia przepisów ustawy o kredycie konsumencki i przepisów dotyczących odsetek maksymalnych (dla przypomnienia ich maksymalna wysokość wynosi obecnie 10%).

Naliczanie nadmiernie wysokich prowizji i opłat pozaodsetkowych może być również zinterpretowane jako klauzule niedozwolone, co już wielokrotnie czyniły sądowy powszechne w wydawanych wyrokach.

Co jeśli z wyliczeń wynika, że kredytodawca naruszył górny limit kosztów pozaodsetkowych? W takiej sytuacji kredytodawcy nie należą się koszty w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. Jeśli zaś kredytobiorca już te koszty poniósł, to będzie uprawniony do ich odzyskania od kredytodawcy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!