Pożyczka od firmy Szybka Gotówka – zwrot nadpłaty? Tak, ale na pisemny wniosek…

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Dzisiaj postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wzorcowi umowy, którą udostępnia na swojej stronie internetowej firma pożyczkowa działająca pod nazwą: Platforma Szybka Gotówka Sp. z o.o. i oferującą swoje usługi pożyczkowe pod domeną: szybkagotowka.pl

Szybka Gotówka stosuje jak wiele innych firm pożyczkowych umowę ramową pożyczki, w ramach której konsument może wnioskować o pierwszą pożyczkę i kolejne pożyczki.

W kategoriach ciekawostki możemy podać, że w konstrukcji umownej Szybkiej Gotówki występuje dość „egzotyczny” element w postaci pośrednika, którym jest firma Compare Group LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Nie to jednak jednak najbardziej zwróciło naszą uwagę przy analizowaniu zapisów umownych. Najważniejszy i naszym zdaniem naruszający przepisy ustawy o kredycie konsumenckim zapis znaleźliśmy w § 13 ust. 1 wzoru umowy ramowej pożyczki, którego brzmienie jest następujące:

W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca po otrzymaniu pisemnego wniosku Pożyczkobiorcy zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek”.

Zapis ten w praktyce może odnosić się także do sytuacji, w której nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki przez konsumenta.

O ile druga część zawarta w cytowanym postanowieniu umownym tj. prawo kredytodawcy do dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności nie budzi wątpliwości, o tyle pierwsza część zapisu umownego powinna wzbudzać poważne zastrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, że bezwzględny obowiązek rozliczenia się kredytodawcy z konsumentem i to bez konieczności składania przez konsumenta jakiegokolwiek wniosku w tym zakresie (nie mówiąc już o formie pisemnej takiego wniosku) wynika bezpośrednio z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim. Obowiązek ten obejmuje również sytuację, gdyby poprzez dokonanie wcześniejszej spłaty pożyczki powstała po stronie konsumenta nadpłata, co powinno skutkować jej zwrotem w zastrzeżonym ustawowo terminie.

Z powyższego wynika, że kredytodawca nie może warunkować obowiązku rozliczenia kredytu poprzez zwrot zaistniałej nadpłaty – od pisemnego wniosku ze strony konsumenta. Takie działanie należy ocenić jako naruszające interes konsumentów.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!