Projekt ustawy antylichwiarskiej – brak postępów [stan na dzień 18.12.2019 r.]

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W lipcu 2019 r., a więc jeszcze za czasów Sejmu poprzedniej kadencji – wpłynął do Sejmu projekt ustawy, która miała zapobiegać praktykom lichwiarskim. Z uwagi na to, że projekt ten wymagał opinii Komisji Europejskiej, toteż przed upływem końca kadencji poprzedni Sejm nie zdążył ustawy uchwalić. Co się dzieje z tym projektem obecnie?

Mimo szumnych zapowiedzi – Sejm nowej kadencji dotychczas nie zdążył zająć się uchwaleniem nowych przepisów w zakresie zwalczania i zapobiegania lichwie. Projekt złożony w poprzedniej kadencji Sejmu zakładał przede wszystkim znaczne obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Obecnie bowiem ich wysokość wzbudza poważne zastrzeżenia. Aktualnie maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu/pożyczki może wynosić 25% całkowitej kwoty kredytu powiększonej dodatkowo o 30% całkowitej kwoty kredytu w skali roku. Takie rozwiązanie powoduje, że kredytodawcy zamiast zarabiać na odsetkach od udzielonej pożyczki, windują koszty pozaodsetkowe i zarabiają przede wszystkim na prowizjach, opłatach przygotowawczych czy opłatach administracyjnych.

Proponowane w projekcie ustawy zmiany zakładały znaczne obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych – ostatecznie nawet do 10% całkowitej kwoty kredytu (jako kosztów niezależnych od okresu kredytowania) i do 10% całkowitej kwoty kredytu (jako kosztów uzależnionych od okresu kredytowania).

Autorzy projektu ustawy podkreślali, że „podmiot udzielający pożyczki lub kredytu konsumentowi, powinien uzyskiwać wynagrodzenie z jej oprocentowania, nie zaś z dodatkowych opłat, marż czy prowizji, które nie powinny przewyższać rzeczywistych kosztów ponoszonych przez udzielającego pożyczki lub kredytu”.

Obecnie w kwestii projektu ustawy dotyczącej lichwy zapanowała cisza i to pomimo tego, że Komisja Europejska nie wniosła do niego zastrzeżeń. Nie widać żadnych postępów w tym przedmiocie.

Być może rządzący zastanawiają się, jakie konsekwencje mogłoby przynieść wprowadzenie ustawy „antylichwiarskiej”. Podmioty z branży pożyczkowej alarmowały bowiem wielokrotnie, że znaczne obniżenie kosztów kredytu spowodowałoby, że biznes pożyczkowy mógłby przestać być rentowny i wiele z firm pożyczkowych zakończyłoby działalność. Tymczasem nie ma co ukrywać, że dobra koniunktura gospodarcza była dotąd napędzana także dzięki rosnącej konsumpcji, a ta z kolei była podyktowana dostępem do gotówki, którą gwarantują między innymi… firmy pożyczkowe.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!