Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z przepisami prawa. A także, czy szybsza spłata kredytu rzeczywiście będzie opłacalna dla kredytobiorcy – zwłaszcza w kontekście zwrotu prowizji kredytowej dla kredytobiorcy.

Rozstrzygając wszelkie wątpliwości należy w pierwszej kolejności podkreślić, że szybsza spłata kredytu jest w pełni dopuszczalna i zgodna z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Instytucja finansowa nie może w umowie kredytu ograniczyć czy też wyłączyć prawa kredytobiorcy do szybszej spłaty kredytu. Bank czy firma pożyczkowa nie może również narzucać, aby szybsza spłata kredytu została uzależniona od spełnienia przez niego określonych warunków. Przykładowo – w umowie kredytowej nie można zastrzec, że szybsza spłata kredytu będzie możliwa dopiero po złożeniu stosownego pisma do banku. Aby dokonać szybszej spłaty kredytu – wystarczy w dowolnym czasie trwania umowy kredytowej – wykonać przelew na rzecz kredytodawcy. Jeśli dokonana zostanie szybsza, częściowa spłata kredytu, to obowiązkiem kredytodawcy będzie przedstawienie nowego harmonogramu płatności uwzględniającego szybszą spłatę kredytu.

Teoretycznie umowa kredytu może przewidywać, że szybsza spłata kredytu będzie skutkować obowiązkiem zapłaty prowizji na rzecz banku lub firmy pożyczkowej. Prowizja taka może być zastrzeżona, ale pod dość rygorystycznymi warunkami, jakie przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim (art. 50). Stąd też w praktyce rzadko się już spotyka umowy kredytowe, które zastrzegają prowizje za szybszą spłatę kredytu.

Szybsza spłata kredytu pozwala na odzyskanie zdolności kredytowej i uwolnienie się od zobowiązań wobec instytucji finansowej.

Szybsza spłata kredytu oznacza dla kredytobiorcy oszczędność w postaci odsetek, które zapłaciłby, gdyby spłacał kredyt do końca umownego terminu.

Korzyścią dla kredytobiorcy, który dokonuje szybszej spłaty kredytu jest również prawo do odzyskania prowizji i innych uiszczonych przez niego kosztów kredytu np. opłaty przygotowawczej, opłaty administracyjnej. Im szybciej spłacimy kredyt, tym zwrot prowizji kredytowej będzie dokonany w większej kwocie. W obecnej praktyce prowizje za udzielenie kredytu osiągają bardzo wysokie kwoty, dlatego szybsza spłata kredytu skutkować może być szczególnie pozytywnie odczuwalna w naszym portfelu.

Zastanawiając się nad szybszą spłatą kredytu, uwzględniając tak wady, jak i zalety – możemy w 100% rekomendować decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu. Warto pamiętać, że szybsza spłata kredytu może być również dokonana poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu, który będzie przeznaczony na spłatę pierwszego kredytu. Również w takiej sytuacji będziemy uprawnieni do odzyskania prowizji kredytowej. Jeśli chcesz zasięgnąć porady – jak odzyskać prowizję z tytułu szybszej spłaty kredytu – napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!