Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji – wszystkie kredyty udzielone po 18 grudnia 2011 r.

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W ostatnim czasie – na skutek wielu pozytywnych dla konsumentów rozstrzygnięć – ostatecznie zwyciężyło stanowisko, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego skutkuje prawem do odzyskania również prowizji – oczywiście w wysokości proporcjonalnej do faktycznego okresu kredytowania. Skoro sam zwrot prowizji, w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – jest bezdyskusyjny (choć nadal różna jest praktyka instytucji finansowych), to warto wyjaśnić do jakich kredytów możemy zastosować takie rozwiązanie – w kontekście terminu.

Ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011 r. i stąd jej przepisy stosujemy do wszystkich kredytów udzielonych po tej dacie. A skoro tak, wszystkie kredyty konsumenckie, które zostały udzielone po 18 grudnia 2011 r. i które zostały wcześniej spłacone – powinny podlegać rozliczeniu. W ramach rozliczenia danego kredytu – konsument, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu powinien otrzymać proporcjonalny zwrot prowizji kredytowej. Zgodnie z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim – rozliczenie kredytu powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego spłaty w całości. To właśnie po upływie tego terminu zaczyna biec okres przedawnienia roszczenia o zwrot prowizji kredytowej.

Co z przedawnieniem roszczeń?

Roszczenie konsumenta wobec instytucji kredytowej o zwrot prowizji kredytowej ulega przedawnieniu po upływie 6 lat. Przy czym nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2018 r., która wprowadziła sześcioletni termin przedawnienia w przepisach przejściowych rozstrzygnęła, że roszczenia konsumentów, które w dacie jej wejścia w życie (tj. 9 lipca 2018 r.) nie były jeszcze przedawnione będą podlegać poprzedniemu – dłuższemu terminowi przedawnienia wynoszącemu 10 lat.

Wobec powyższego – można stwierdzić, że żadne roszczenie konsumenta, który na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim zaciągnął kredyt i dokonał jego wcześniejszej spłaty – nie uległo jeszcze przedawnieniu. Warto mimo wszystko odnaleźć zawczasu swoją dokumentację kredytową i nie czekać, aż nasze roszczenia ulegną przedawnieniu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!