Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot ubezpieczenia

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Kredyt gotówkowy może być obciążony nie tylko odsetkami, ale również i innymi opłatami. Kredytodawcy dążąc do maksymalizacji swoich zysków prześcigają się w stosowaniu rozmaitych opłat pozaodsetkowych. Stosowana jest również rozmaita terminologia np. prowizja za udzielenie kredytu, opłata przygotowawcza, opłata administracyjna. W niektórych przypadkach warunkiem udzielenia kredytu jest wykupienie ubezpieczenia, które powiększa całkowity koszt kredytu.

Ubezpieczenie, które towarzyszy umowie kredytowej jest na ogół zawierane na czas trwania umowy kredytowej. Nie znaczy to oczywiście, że taka umowa ubezpieczenia nie może zostać wypowiedziana przez konsumenta. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie powinno oczywiście skutkować rozwiązaniem umowy kredytu. Co więc jeśli wypowiem umowę ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytowej lub jeśli nastąpi wcześniejsza spłata kredytu? Gdy nastąpi wcześniejsza spłata kredytu lub jeśli nastąpi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, to kredytobiorca stanie się uprawniony do otrzymania zwrotu ubezpieczenia (a ściślej mówiąc do otrzymania zwrotu składki ubezpieczeniowej).

W sytuacji, gdy wypowiadamy umowę ubezpieczenia – nie rezygnując jednak z kredytu – obowiązek zwrotu składki ubezpieczeniowej wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Ubezpieczyciel jest bowiem zobowiązany do zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, a taki wystąpi, jeśli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana w okresie jej trwania.

Z kolei wcześniejsza spłata kredytu skutkuje prawem do odzyskania ubezpieczenia na podstawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytodawca jest zobowiązany do dokonania rozliczenia kredytu konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia jego wcześniejszej spłaty. W tym terminie powinien również nastąpić zwrot ubezpieczenia – gdy zaistniała wcześniejsza spłata kredytu. Problem może jednak powstać, kto ma dokonać zwrotu ubezpieczenia i do kogo adresować ewentualne roszczenie? Wydaje się, że zachowując właściwość – należy takie roszczenie adresować bezpośrednio do ubezpieczyciela. Co prawda umowę ubezpieczenia zawiera się przy okazji podpisywania dokumentów kredytowych, zaś rozliczenie składki dokonują pomiędzy sobą kredytodawca i ubezpieczyciel, to jednak z formalnego punktu widzenia podmiotem zobowiązanym w zakresie zwrotu ubezpieczenia powinien być ubezpieczyciel.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!