Wcześniejsza spłata kredytu – duże korzyści

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Posiadając nadwyżkę finansową – zastanawiamy się, czy nie lepiej dokonać wcześniejszej spłaty kredytu. Jeśli tylko mamy taką możliwość, to zdecydowanie polecamy podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie kredytu. Korzyści mogą być naprawdę duże…

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego wynika wprost z art. 48 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Co więcej – konsument może w każdym czasie dokonać wcześniejszej spłaty kredytu i nie musi informować kredytodawcy o tym fakcie wcześniej. Wszelkie zapisy w umowie kredytowej, które uzależniałyby prawo konsumenta do wcześniejszej spłaty kredytu od spełnienia określonych warunków należałoby więc uznać za klauzule niedozwolone.

Korzyści – odsetki i prowizja

Zasadnicza korzyść z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu to oszczędność na odsetkach, które zapłacimy mniej niż gdyby spłacać kredyt w pierwotnie ustalonym terminie. Im wcześniej spłacimy kredyt, tym oszczędność na odsetkach będzie oczywiście większa.

Ale czy tylko zaoszczędzimy na odsetkach? Otóż spłacając kredyt wcześniej zaoszczędzimy również na kosztach pozaodsetkowych kredytu np. na prowizji za udzielenie kredytu, opłacie przygotowawczej, opłacie administracyjnej. Zaś jeśli opłaty te już ponieśliśmy, to będziemy uprawnieni do ich odzyskania. Koszty pozaodsetkowe, na których możemy zaoszczędzić lub które możemy odzyskać od instytucji kredytowej – powinny być rozliczone proporcjonalnie z uwzględnieniem faktycznego okresu kredytowania.

Powyższa zasada dotyczy również pożyczek (także tzw. chwilówek), bowiem kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy jest również pożyczka udzielona przez firmę pożyczkową.

Prawo do rozliczenia i odzyskania kosztów kredytu, w sytuacji gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – dotyczy wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych po dniu 18 grudnia 2011 r.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!