Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Czy kredyt hipoteczny może zostać wcześniej spłacony? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kredytobiorca, który chciałby uwolnić się w ten sposób od uciążliwego i długotrwałego zobowiązania. Nadwyżka finansowa, która może wynikać między innymi ze sprzedaży mieszkania czy też z otrzymanego spadku może motywować nas do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

Aby odpowiedzieć na pytanie o możliwość wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego – należy sięgnąć do aktualnie obowiązującej ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie w dniu 22 lipca 2017 r. Jej zasady stosuje się zatem do kredytów udzielonych po ww. dacie. Do kredytów hipotecznych, które zostały udzielone przed ww. datą stosuje się natomiast niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Bez względu jednak na inną podstawę prawną, wszystkie kredyty hipoteczne bez względu na datę ich udzielenia mogą podlegać wcześniejszej spłacie. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to jedno z najważniejszych uprawnień przysługujących kredytobiorcy.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest możliwa w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym. Kredytobiorca może bez żadnych ograniczeń zdecydować, czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego ma obejmować cały kredyt czy też jego część. W przypadku, gdy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego będzie mieć częściowy charakter, instytucja kredytowa będzie zobowiązana do przedstawienia konsumentowi nowego harmonogramu płatności.

Czy spłacając wcześniej kredyt hipoteczny muszę dopełnić określonych formalności?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie może zostać w żaden sposób ograniczona. W szczególności nie można oczekiwać od kredytobiorcy, aby zanim dokona wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego złożył do banku stosowne oświadczenie na piśmie.

Jakie konsekwencje ma wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

W konsekwencji wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, kredytobiorca uzyskuje prawo do otrzymania zwrotu prowizji i innych kosztów kredytu, które uiścił. Zwrot będzie dokonany na jego rzecz w wysokości powiązanej z okresem, o który w związku z wcześniejszą spłatą skrócono czas trwania kredytu hipotecznego. Zważywszy, że kwota prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego może wynosić czasami nawet kilkanaście tysięcy złotych, toteż otrzymany przez kredytobiorcę zwrot prowizji może być naprawdę odczuwalny w jego domowym budżecie.

Prawnym skutkiem spłaty kredytu hipotecznego (w szczególności gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego) powinno być natomiast złożenie przez bank oświadczenia wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości (np. mieszkaniu), która była przedmiotem finansowania.

Jak odzyskać prowizję kredytową z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego uprawnia nas do złożenia wniosku o zwrot prowizji za udzielenie kredytu w odpowiedniej wysokości. Najlepiej wniosek taki złożyć na piśmie albo listem poleconym albo w placówce bankowej. Jeśli bank nie dokona niezwłocznego zwrotu prowizji kredytowej, można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego albo wystąpić z powództwem do sądu. Można również skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli masz problem z odzyskaniem prowizji w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłatą kredytu hipotecznego bądź nie wiesz w jaki sposób wyliczyć należną Ci prowizję – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!