Wcześniejsza spłata pożyczki a zwrot opłaty przygotowawczej Aasa Polska – Prezes UOKiK wydał decyzję

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki wiąże się z obowiązkiem ich rozliczenia. Powinien w takiej sytuacji nastąpić na rzecz kredytobiorcy zwrot części prowizji oraz innych kosztów m.in. opłaty przygotowawczej. Przypominamy w tym miejscu, że wcześniejsza spłata pożyczki ma miejsce również wtedy, że gdy zaciągamy kolejny kredyt przeznaczony na spłatę pierwszego kredytu/pożyczki.

W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wyrok, w którym potwierdził, że wcześniejsza spłata kredytu oznacza obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu, w tym prowizji i innych opłat. W ślad za tym wyrokiem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 września wydał decyzję w stosunku do firmy pożyczkowej Aasa Polska, która nie zwracała części opłat przygotowawczych pożyczkobiorcom, którzy dokonali wcześniejszej spłaty pożyczki.

W wydanej decyzji Prezes UOKiK zobowiązał firmę Aasa Polska do zaniechania bezprawnej praktyki polegającej na nierozliczaniu opłaty przygotowawczej, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki.

Jakie skutki dla pożyczkobiorców – klientów firmy Aasa Polska?

Decyzja Prezesa UOKiK, jak i poprzedzający ją wyrok TSUE oznaczają, że gdy nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki – klient firmy Aasa Polska może wystąpić o zwrot części uiszczonej opłaty przygotowawczej.

Jaki termin przedawnienia roszczeń?

Termin przedawnienia roszczeń konsumentów o zwrot części opłaty przygotowawczej wynosi nawet 10 lat. Dlatego warto odnaleźć nawet starszą umowę z firmą Aasa Polska i sprawdzić, czy przypadkiem nie nastąpiła wcześniejsza spłata pożyczki. Możemy dzięki temu odzyskać opłatę przygotowawczą nawet w dużej części. Nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami, a bezpłatnie zweryfikujemy umowę pożyczki z firmą Aasa Polska i pomożemy wyegzekwować należny Ci zwrot opłaty przygotowawczej.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!