Zwrot prowizji pożyczkowej – umowa z HapiPożyczki (IPF Polska Sp. z o.o.)

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Zwrot prowizji w następstwie wcześniejszej spłaty pożyczki to problem, który w ostatnich miesiącach wzbudzał duże zainteresowanie. Mowa o art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, którego treść brzmi następująco:

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Do niedawna jeszcze ścierały się dwie przeciwstawne interpretacje dotyczące przepisu art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie obowiązku zwrotu kosztów kredytu w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu. Według pierwszej z nich, za którą optowały instytucje finansowe – zwrot kosztów kredytu obejmował jedynie koszty związane z okresem kredytowania, a za takie kredytodawcy uznawali jedynie odsetki i ewentualnie ubezpieczenie. Na tej podstawie odmawiano zwrotu prowizji czy opłaty przygotowawczej, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu.

Druga interpretacja, która zyskuje coraz większą przychylność, zakłada natomiast obowiązek rozliczenia i zwrotu prowizji czy innych opłat kredytowych jak np. opłata administracyjna czy opłata przygotowawcza. Po stronie tej interpretacji stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydając wyrok w dniu 11 września 2019 r. i Sąd Najwyższy podejmując uchwałę w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. III CZP 45/19. Wcześniej zaś korzystne dla konsumentów stanowiska przedstawili Rzecznik Finansowy i UOKiK.

Niektóre instytucje finansowe mając na względzie drugą z wymienionych interpretacji zaczęły dokonywać zmian w swoich wzorcach umownych poprzez przyjęcie, że gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – rozliczeniu i zwrotowi podlega również prowizja. Pozostaje oczywiście wątpliwość – co z klientami, którzy zawarli umowy w oparciu o wcześniej stosowane wzorce i dokonali wcześniejszego zwrotu kredytu. Wątpliwe, aby kredytodawcy sami informowali swoich „starych” klientów o prawie do odzyskania prowizji kredytowej.

Kontrowersyjne rozwiązanie znaleźliśmy we wzorcu umowy pożyczki udostępnionym na swojej stronie internetowej przez firmę IPF Polska, która działa pod marką „HapiPożyczki”. Otóż umowa ta zawiera wprawdzie zapis o rozliczeniu prowizji w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu. Przy czym jego brzmienie jest następujące: W przypadku przedterminowej spłaty Całkowitej kwoty pożyczki w całości Prowizja ulega obniżeniu o wysokość niewymagalnych rat Prowizji z wyjątkiem raty Prowizji płatnej w najbliższym Terminie spłaty raty pożyczki”.

Z powyższego wynika więc, że rozliczeniu i zwrotowi nie będzie podlegać rata prowizji, która miałyby być płatna po wcześniejszej spłacie kredytu. Takie rozwiązanie wydaje się być niedopuszczalne, ponieważ rozliczenie kredytu i proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów powinien obejmować stan na dzień rzeczywistej, wcześniejszej spłaty kredytu. Tymczasem z przyjętego rozwiązania wynika, że kredytodawca IPF Polska (HapiPożyczki) stawia w stan natychmiastowej wymagalności ratę prowizji, której płatność przypadałaby po dacie wcześniejszej spłaty kredytu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!