Aktualności

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Kalkulator

Odsetki od skredytowanej prowizji – czy powinny podlegać zwrotowi?

Powszechną praktyką na rynku kredytowym jest pobieranie od kredytobiorców kosztów pozaodsetkowych, które najczęściej mają postać prowizji. Nie wszyscy mają na ogół świadomość, że prowizja jako opłata obciążająca kredytobiorcę jest kredytowana. Oznacza to, że bank czy firma pożyczkowa udzielają kredytobiorcy kredytu

CZYTAJ »

Upadłość Konsumencka – Łatwiejsze Zasady

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadza nowe – łatwiejsze zasady do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Dzięki temu rozszerzona została grupa konsumentów, którzy będą mogli skorzystać z upadłości i uregulować w ten sposób swoją sytuację finansową.

CZYTAJ »
Podpisywanie umowy

Informacja o kosztach kredytu a Kredyt darmowy

Mianem kredytu darmowego określa się sytuację, która została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten nakłada na kredytodawcę sankcję za naruszenie określonych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!