Blog

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Upadłość Konsumencka – Łatwiejsze Zasady

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadza nowe – łatwiejsze zasady do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Dzięki temu rozszerzona została grupa konsumentów, którzy będą mogli skorzystać z upadłości i uregulować w ten sposób swoją sytuację finansową.

CZYTAJ »

Informacja o kosztach kredytu a Kredyt darmowy

Mianem kredytu darmowego określa się sytuację, która została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten nakłada na kredytodawcę sankcję za naruszenie określonych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1

CZYTAJ »

Antywindykacja – jak działamy?

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze względu na nie zawsze etyczne,

CZYTAJ »

Oddłużanie – Co oznacza i na czym polega?

Oddłużanie to stosunkowo nowy termin, który coraz częściej pojawia się głównie na stronach internetowych czy forach o tematyce kredytowej. Dla jednych oddłużanie może mieć wymiar finansowy, czyli polegać na uzyskaniu finansowania w celu spłaty istniejących zobowiązań. Z drugiej jednak strony

CZYTAJ »

Ubezpieczenie kredytu – Sąd stwierdza abuzywność i oddala powództwo (wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 19 marca 2019 r., sygn. C 821/17 upr.)

Firmy pożyczkowe udzielając pożyczek stosują różne praktyki, aby powiększyć swoje zyski. Najczęściej sprowadzają się one do nakładania na pożyczkobiorców wysokich kosztów pozaodsetkowych. Kosztem tym może być w szczególności ubezpieczenie kredytu, dzięki któremu część składki (zapewne duża jej część) trafia do

CZYTAJ »

Zdolność kredytowa – warunek do udzielenia kredytu?

Zdolność kredytowa to teoretycznie mogłoby się wydawać konieczny warunek, aby uzyskać kredyt lub pożyczkę. Jej badanie obejmuje procedurę sprawdzenia przez kredytodawcę wszelkich informacji i danych na temat sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt. Ocena zdolności kredytowej została zdefiniowana w art. 5

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!