O nas

Kim jesteśmy?

Doświadczenie

AntyKredyt.pl to portal, który powstał z inicjatywy prawników i finansistów posiadających bogate doświadczenie w sporach z bankami i firmami pożyczkowymi.
Aktualnie obowiązująca ustawa o kredycie konsumenckim przyznaje kredytobiorcom szereg ważnych uprawnień, z których niestety nie potrafią korzystać w praktyce.

Cel

Naszym celem jest nie tylko udzielanie pomocy prawnej konsumentom, ale również edukowanie ich i podnoszenie ich świadomości prawnej. W naszym portalu znajdziecie publikacje i porady związane z sytuacją prawną kredytobiorcy.
Każdą sprawę staramy się indywidualnie analizować i poszukiwać najskuteczniejszego rozwiązania.

Kto w szczególności znajdzie pomoc na naszym portalu?

Kredytobiorca

który spłaca czy też spłacił kredyt obciążony szczególnie wysokimi opłatami (np. prowizją czy opłatą przygotowawczą)

Kredytobiorca

który spłacił wcześniej kredyt

Kredytobiorca

który nie radzi sobie ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych

Kredytobiorca

którego umowa kredytowa jest dotknięta uchybieniami pozwalającymi na skorzystanie z sankcji tzw. kredytu darmowego

Kredytobiorca

którego kredyt jest obciążony klauzulami abuzywnymi (niedozwolonymi)

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!