Oddłużanie

Oddłużanie, antywindykacja.

Zaciąganie kredytów czy pożyczek zawsze wiąże się z ryzykiem popadnięcia w problemy finansowe i może to nastąpić w sposób od nas niezależny. Niektórych okoliczności życiowych nie da się bowiem przewidzieć. Mogą one wynikać w szczególności z problemów zdrowotnych czy też z faktu utraty pracy.

Jak działamy?

Oferując pomoc prawną dla zadłużonych – zawsze staramy się wnikliwie analizować sytuację klienta. W tym celu weryfikujemy wszystkie umowy kredytowe i pożyczkowe, które konsument podpisał. Sprawdzamy w szczególności, czy umowy te spełniają wymagania prawne, o których mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim.

Badamy, czy roszczenia firmy pożyczkowej lub banku są rzeczywiście zasadne i ewentualnie w jakiej wysokości. Reprezentujemy naszych klientów przed instytucjami finansowymi, wykorzystując wszystkie przewidziane prawem argumenty i zarzuty. 

Zawsze dążymy do tego, aby dług naszego klienta anulować lub przynajmniej zredukować.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie

Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie osoby zainteresowane i to bez względu na to, czy ich sprawa znajduje się na etapie windykacji przedsądowej czy też w postępowaniu sądowym. Zapraszamy również te osoby, które oceniają, że wkrótce mogą nie być w stanie spłacać swoich zobowiązań. Razem znajdziemy skuteczne rozwiązanie Twoich problemów.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!