Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw jest środkiem zaskarżenia w procedurze cywilnej, który przysługuje stronie pozwanej od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Nakazy zapłaty są często praktykowane w sprawach z udziałem kredytobiorców – dłużników. Z jakich przyczyn? Przede wszystkim – dlatego, że nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i stanowi tym samym szybszą i tańszą dla banku formę dochodzenia roszczeń. Po drugie – sąd w postępowaniu upominawczym nie bada w sposób szczególnie wnikliwy zasadności roszczenia strony pozywającej i w związku z tym nakaz zapłaty jest często wydawany niejako „z automatu”.

Podkreślić więc należy, że nakaz zapłaty nie jest ostateczną formą rozstrzygnięcia tego, czy roszczenie banku jest zasadne. Sprzeciw wobec nakazu zapłaty można wnieść w terminie 14 licząc od dnia jego otrzymania. Co ważne – sprzeciw nie podlega opłacie sądowej, zaś z chwilą jego wniesienia do sądu – nakaz zapłaty traci moc.
AntyKredyt.pl oferuje profesjonalne opracowanie sprzeciwu od wydanego wobec konsumenta nakazu zapłaty. Z najwyższą starannością badamy treść każdej umowy kredytowej, okoliczności jej zawarcia i ewentualne błędy proceduralne, które można skutecznie podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Z doświadczenia wiemy, że wiele nakazów zapłaty wydawanych na rzecz banków czy firm pożyczkowych można skutecznie podważyć. Tym bardziej zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!