Instytucja pożyczkowa

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Instytucja pożyczkowa na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim w swoich przepisach posługuje się definicją kredytodawcy. Jest nim przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi

CZYTAJ »

Rejestr instytucji pożyczkowych – kto prowadzi?

Instytucją pożyczkową jest podmiot, który jest uprawniony do udzielania pożyczek – kredytów konsumenckich. Do tej kategorii nie zaliczamy banków i skoków. Instytucją pożyczkową może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś warunkiem podjęcia działalności pożyczkowej jest uzyskanie

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!