Kredyt konsumencki

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Zdolność kredytowa – warunek do udzielenia kredytu?

Zdolność kredytowa to teoretycznie mogłoby się wydawać konieczny warunek, aby uzyskać kredyt lub pożyczkę. Jej badanie obejmuje procedurę sprawdzenia przez kredytodawcę wszelkich informacji i danych na temat sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt. Ocena zdolności kredytowej została zdefiniowana w art. 5

CZYTAJ »

Kredyt konsumencki – koszty usług dodatkowych

W umowie kredytu konsumenckiego mogą być zastrzeżone dla kredytodawcy odsetki oraz koszty pozaodsetkowe np. prowizja. Ale nie tylko. Z kredytem konsumenckim mogą być czasami związane opłaty wynikające z usług dodatkowych. Warto na nie zwrócić szczególną uwagę, ponieważ mogą znacznie podnosić

CZYTAJ »

Kredyt konsumencki – definicja i zakres podmiotowy

Właściwe zrozumienie pojęcia „kredyt konsumencki” jest bardzo ważne dla oceny danej czynności prawnej, jej prawidłowego zakwalifikowania, a przede wszystkim dla skutków tej czynności. Definicję kredytu konsumenckiego w obecnym porządku prawnym znajdziemy w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!