odstąpienie od umowy

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Odstąpienie od umowy pożyczki – jak to zrobić? [wzór]

Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę to jedno z najważniejszych uprawnień, które gwarantuje ustawa o kredycie konsumenckim. Czym właściwie jest odstąpienie od umowy i jakie wywołuje skutki? Odstąpienie od umowy pożyczki to oświadczenie woli, które może złożyć pożyczkobiorca w stosunku

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!