Optima

Baza wiedzy o kredytach, zwrotach prowizji bankowej, bankach

Firma pożyczkowa Optima – decyzja UOKiK

W dniu 14 października 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w stosunku do firmy pożyczkowej Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – zarzucając jej dwa naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Pierwszy z postawionych zarzutów

CZYTAJ »

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!