Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest instytucją uregulowaną w przepisach prawa upadłościowego. Jej zasadniczym celem jest umorzenie długów lub/i ich rozłożenie na raty w taki sposób, który będzie odpowiadał faktycznym możliwościom dłużnika oraz uwzględniał jego sytuację osobistą i majątkową. W marcu 2020 r. weszła w życie gruntowna nowelizacja Prawa upadłościowego, która umożliwia ogłoszenie upadłości również takich osób, które doprowadziły do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
Kluczowym elementem postępowania upadłościowego jest prawidłowy i rzetelnie opracowany wniosek o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami m.in. spis wierzycieli. Przy samodzielnym formułowaniu wniosku o upadłość konsumencką łatwo popełnić błąd, który może stać się podstawą do jego nieuwzględnienia przez sąd. Dlatego warto w tym zakresie korzystać z pomocy profesjonalistów.
AntyKredyt.pl specjalizuje się w profesjonalnym przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz towarzyszącej mu dokumentacji.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!