Wyrok SR w Legionowie z dnia 19 marca 2019 r. – abuzywność ubezpieczenia pożyczki

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Ubezpieczenie pożyczki jest dozwolone i zgodne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Nie może jednak skutkować przerzuceniem ryzyka, ciężaru i kosztów prowadzenia działalności przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę. Do takiego wniosku doszedł Sąd Rejonowy w Legionowie w wyroku z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt C 821/17 upr.

W przedmiotowej sprawie jedna z firm pożyczkowych udzieliła konsumentowi pożyczki w kwocie 11 200 zł, przy czym znaczna jej część została potrącona na pokrycie opłaty przygotowawczej w kwocie 568 zł i składki ubezpieczeniowej w kwocie 6 632 zł. Do dyspozycji pożyczkobiorcy przekazana została jedynie kwota 4 000 zł.

Sąd rozpoznający sprawę stwierdził, że w zaistniałych okolicznościach roszczenie firmy pożyczkowej o zwrot pożyczki nie zasługuje na uwzględnienie. Firma pożyczkowa nie udowodniła w szczególności jaka część składki ubezpieczeniowej została faktycznie przekazana firmie ubezpieczeniowej, co sąd uznał za przejaw zachowania pozostającego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami lojalności wymaganymi w obrocie gospodarczym.

Zastrzeżenie umowne w zakresie ubezpieczenia pożyczki sąd uznał ponadto za nieuczciwą praktykę rynkową, która w istocie miała zmierzać do przerzucenia ryzyka, ciężaru i kosztów prowadzenia działalności przez firmę pożyczkową na konsumenta.

W postępowaniu sądowym sąd zwrócił również uwagę na dysproporcję pomiędzy kwotą faktycznie wypłaconą konsumentowi a wysokością składki ubezpieczeniowej, którą został obciążony konsument.

Na podstawie powyższego – postanowienie w umowie pożyczki zastrzegające obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej zostało uznane niedozwoloną klauzulę umowną, a tym samym nie mogło wiązać konsumenta.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!