Zwrot prowizji kredytowej

Dowiedz się, jak odzyskać prowizję od kredytu.

Prowizja od kredytu - Kto może odzyskać?

Prawo do odzyskania prowizji kredytowej może być podyktowane zaistnieniem w treści umowy kredytu określonych uchybień, których dopuścił się kredytodawca, ale nie tylko. Może ono również być skutkiem wcześniejszej spłaty kredytu.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim – w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Jak odzyskać prowizję bankową?

Niestety pomimo interpretacji ww. przepisu, dokonanej przez organy administracyjne i sądy na korzyść konsumentów – wiele instytucji finansowych w dalszym ciągu odmawia zwrotu prowizji kredytowej w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. W takiej sytuacji pozostaje reklamacja do Rzecznika Finansowego oraz wystąpienie przeciwko kredytodawcy na drogę postępowania sądowego.

Oblicz zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Kalkulator

Kalkulator prowizji

Sprawdź, ile ci się należy

Należy Ci się zwrot prowizji bankowej? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!

Wcześniej spłacony kredyt lub pożyczka?

Prześlij nam dokumenty. Skutecznie pomożemy wyegzekwować należny Ci zwrot prowizji!Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!